Descarrega't en format pdf el calendari del contribuent

Febrer


Dia 7
  • Impostos especials
Dia 20
  • Renta i Societats
  • Subvencions i Indemnitzacions satisfetes a Agricultors i Ramaders
  • Plans, Fons de Pensions, Sistemes alternatius, Mutualitats de Previsió social, Plans de Previsió Assegurats, plans individuals d’estalvi sistemàtic, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials
  • Número d'Identificació Fiscal
Dia 29
  • Impost de Societats