Descarrega't en format pdf el calendari del contribuent

Juliol


Dia 7
  • Impostos Especials
Dia 20
  • Renta i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials
  • Impost sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs
Dia 25
  • Impost sobre societats
  • Impost sobre la renda no residents (Establiments permanents i entitats amb atribució de rendes constituides a l'estranger amb presència al territori espanyol)
Dia 31
  • Número d'Identificació Fiscal