Laboral


Laboral

Coneixedors de la complexitat dels temes laborals, us oferim un ampli ventall de serveis perquè la vostra empresa estigui al dia. A més, estem integrats en el conveni amb la Seguretat Social pel Sistema RED, que ens permet fer tots els tràmits amb l’administració a través d’Internet amb la màxima rapidesa.

 • Altes, baixes, canvis de domicili d’empresa
 • Altes, baixes al Règim Especial d’Autònoms
 • Altes, baixes d’empleats a l’empresa
 • Legalització contractes de treball
 • Sol·licitud prestacions Règim General
 • Autoritzacions obertures centres de treball
 • Obtenció llibres de matrícula i visites
 • Expedients de jubilació o invalidesa
 • Expedients de sol·licitud d’atur
 • Comunicats d’accidents laborals
 • Comunicats de baixa / alta / confirmació de malaltia
 • Inclusió de beneficiaris a la cartilla, canvi de domicili o canvi de metge
 • Representació davant CMAC
 • Representació davant Inspecció de Treball
 • Prevenció de riscos laborals