Comptable


Comptable

Estudiem les necessitats comptables de cada empresa. Els nostres professionals us assessoraran i trobaran la millor solució.

  • Assessorament comptable a l’empresa
  • Assessorament al personal comptable o administratiu de l’empresa
  • Assessorament en la confecció de balanços
  • Assessorament en la relació amb els auditors
  • Assessorament en les obligacions formals de l’empresa
  • Confecció de comptabilitat en petites empreses