Tramitacions


Tramitacions

La tramitació de qualsevol document no és cap problema. Ens avala una llarga experiència.

  • Autoritzacions Administratives de Transports
  • Tramitació de llicències municipals
  • Tramitació sobre expedients de legalització i traspassos d’establiments
  • Tramitacions davant del Registre de la Propietat i Mercantil
  • Presentació, retirada i legalització de documents
  • Recursos
  • Préstecs, subvencions i ajudes
  • Indústries
  • Assessorament en el compliment de la Llei de Protecció de Dades