Descarrega't en format pdf el calendari del contribuent

Gener


Dia 8
 • Impostos especials
Dia 21
 • Renta i societats
 • IVA
 • Subvencions i indemnitzacions satisfetes a agricultors i Ramaders
 • Impostos especials
 • Impostos sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs
 • Impost sobre les primes d’assegurances
 • Operacions amb actius financers
Dia 25
 • Impost sobre el carbó
 • Impost sobre hidrocarburs
Dia 30
 • Renta
 • IVA
 • Préstecs hipotecaris per l’adquisició de vivendes
 • Plans, fons de pensions, sistemes alternatius, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans individuals d’estalvi sistemàtic, plans de previsió social empresarial y assegurances de dependència.
 • Declaració informativa de determinats premis exemptes de l’IRPF.
Dia 31
 • Renta i societats
 • IVA
 • Número d’identificació fiscal
 • Operacions amb actius financers
 • Declaració informativa d’adquisicions i alienacions d’accions i participacions a institucions d’inversió col·lectiva. o Donatius, donacions y aportacions rebudes y disposicions realitzades.