Tràmit Girona

Nota legal


En compliment de la LOPD-LSSI, a continuació es mostren les dades de l'empresa responsable d'aquesta web, les seves dades del registre mercantil i les condicions de funcionament:

Assessoria Tràmit Girona SL
Bonastruc de Porta, 4 A, 1r-1a
17001 · Girona -
Tel. +34 972 226 858 · +34 972 228 381
Fax +34 972 224 593

NIF: B-17368739

Registre Mercantil de Girona: Volum 568, Llibre 0, Secció 8 , Foli 65, Fulla GI-11113

Il.lustre Col.legi de Titulars Mercantils i Empresarials: Col.legiat núm. 481

Condicions legals LOPD-LSSI

D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades per mitjà del formulari de la web seran incloses en el fitxer automatitzat per el seu tractament informàtic a efectes d’ enviament d’informació comercial i informativa per mitjans electrònics. De la mateixa manera s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés , rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit enviat a ASSESSORIA TRAMIT GIRONA, a l’adreça : Bonastruc de Porta, 4A, 1er-1a. 17001 Girona.